09.3458.3468

7 Công việc mà tất cả các công ty đều cần trong năm 2020

Thị trường tuyển dụng thay đổi nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Thị phần thay đổi và sự phát triển của công ghệ có thể dẫn tới việc cắt giảm 5 triệu công việc khi chúng ta bước tới năm 2020, dựa theo bảng thống kê của “World Economic Forum”. Phần lớn sẽ là những công việc này sẽ là công việc văn phòng và hành chính.

Trong khi nhìn vào bức tranh tổng quát thị trường lao động sẽ trải qua sự thay đổi căn bản trong một vài năm tới, bảnh thống kê dự đoán một số ngành nghề nhất định sẽ được ưu tiên tuyển dụng nhiều hơn.

Dưới đây là là một vài thể loại ngành nghề có kỳ vọng phát triển cao:

  1. Chuyên gia phân tích dữ liệu (Data analysts) sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao.

 Dựa trên bài báo cáo, chuyên gia phân tích dữ liệu sẽ trở nên rất quan trọng trong tất cả các loại ngành nghề kinh doanh trong 2020. Những khảo sát của chủ doanh nghiệp cho chúng ta thấy rằng nhu cầu tuyển dụng cho những chuyên gia phân tích dữ liệu sẽ tăng mạnh vì tất cả các doanh ngiệp đều cần họ để hiểu những thông số thu nhập của những gián đoạn công nghệ.

  1. Trong thực tế, Công nghệ máy tính và ngành nghề liên quan đến toán học sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Những công việc liên quan đến hai lĩnh vực trên sẽ tiếp tục phát triển. Những ngành nghề đặc trưng cho hai lĩnh vực này như: lập trình máy tính (computer programer), phát triển phần mềm (software developers), các nhà phân tích bảo mật thông tin (information security analysts), và những ngành nghề tương tự.

  1. Kiến trúc (architects) sư và kỹ sư (engineeering) sẽ được giữ ở mức độ ổn định.

Trong vòng 3 năm tới, nhu cầu tuyển dụng cho hai ngành nghề kiến trúc sư và kỹ sự sẽ tiếp tục gia tăng. Đặc biệt theo thống kê chỉ ra rằng sẽ có sự phát triển của các ngành kỹ sư chuyên sâu về Biochmicals, nanotechnology, robotics, and materials.  

Vào năm 2020, khoảng 2 triệu công việc sẽ được trên thế giới và những công việc này sẽ nằm trong những lĩnh vực máy tính, toán học, kiến trúc sư và kỹ sư nói chung dựa theo thống kê nêu trên.

  1. Những chuyên gia sale cũng sẽ tăng theo xu hướng nhu cầu tuyển dụng.

Như được biết sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, chính vì vậy thị trường sẽ cần những dân sale chuyên nghiệp người mà có thể phân tích sản phẩm công ty đến thị trường đa dạng khách hàng, kể cả doanh nghiệp, cũng như những khách hàng mè công ty chưa bao giờ tiếp cận tới.

Ví dụ như những content phần lớn được người tiêu dùng thu thập qua điện thoại và nhiều hơn so với những phương tiện truyền thông khác. Chính vị vậy doanh nghiệp cần những dân sale chuyên nghiệp, người mà hiểu thông suốt cách tiếp cận quảng cáo tới khách hàng thông qua điện thoại.

  1. Những giám đốc chuyên ngành luôn luôn được cần thiết để dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thay đổi này.

Những người giám đốc có tầm nhìn sẽ giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua những cơn sóng của sự thay đổi chóng mặt trong công nghệ. Thiếu nhanh nhạy định hướng để vận dụng công nghệ trong kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị nhấn chìm và bỏ rơi phía sau.

Những lĩnh vực mà cần những vị giám đốc như vậy bao gồm truyền thông, giải trí và thông tin dựa theo kết quả thống kê.

  1. Chuyên gia thiết kế sản phẩm cũng sẽ tồn tại sau những sự thay đổi hiện nay.

Một trong những kỹ năng mà sẽ được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2020 là kỹ năng sáng tạo, dựa theo thống kê. Điều này cũng thật dễ hiểu vì nhiều công việc đơn giản hoặc lặp đi lặp lại sẽ được máy móc hoá phần lớn, nhưng kỹ năng sáng tạo chỉ có thể tồn tại và làm nên bởi con người.

Dựa theo một vài trắc nghiệm nghề nghiệp thì chúng tôi được biết kỹ năng sáng tạo sẽ được tuyển dụng mạnh trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế thương mại và công nghiệp. Những nhà thiết kế này là những người thiết kế phát triển sản phẩm tiêu dùng như ô tô, thiết bị gia dụng, thiết bị tiện ích và cũng như những công cụ sản xuất.

  1. Chuyên gia nhân sự cũng sẽ rất cần để tuyển sinh những nhân sự mới cho sự thay đổi này.

Trong khi sự thay đổi của công nghệ và kinh tế xã hội sẽ tạo lên sự tiệt chủng của một số ngành nghề, tuy nhiên những công việc mới cũng như chưa từng có sẽ được tạo ra và chúng ta cần có đội ngũ lao động để lấp vào những chỗ đó.

Một trong những cách mà doanh nghiệp xử lý cho việc tìm kiếm những tài năng mới này là sự dụng nguồn nhân lực có sẵn và trang bị cho họ với những kỹ năng mới phục vụ cho công việc tương lai.

Trên thực tế dựa theo thống kê 65% các chủ, quản lý doanh nghiệp cho rằng họ đã đầu tư nâng cấp kỹ năng cho đội ngũ lao đông hiện tại. Vì vậy để phát triển những chuyên viên này, chuyên gia nhân sự sẽ rất cần thiết không những để lựa chọn những tài năng trong thị trường cạnh tranh, mà họ còn phải giúp đỡ những đội ngũ lao động đương thời nâng cấp học thêm những kỹ năng mới.