09.3458.3468

Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC:

Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 sẽ tăng lên 900,000 USD

kể từ 21/11/2019

Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức công bố việc thực hiện “Hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5”. 

Thay đổi đáng kể nhất đối với chương trình là số tiền đầu tư đã được tăng lên $900.000 USD, hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019. 

Điều này có nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư nào chuyển tiền đầu tư và nộp đơn I-526 TRƯỚC ngày 21 tháng 11 năm 2019 vẫn có thể thỏa mãn điều kiện bằng cách chỉ đầu tư $500.000 USD như trước đây.

Các thay đổi lớn trong luật mới, áp dụng từ 21 tháng 11 năm 2019 bao gồm:

  1. Tăng hạn mức đầu tư từ 500.000 USD lên 900.000 USD đối với dự án thuộc trung tâm vùng và trong Vùng Khuyến khích Đầu tư (TEA);
  2. Thay đổi yêu cầu về Vùng Khuyến khích Đầu tư (TEA) mà theo đó các dự án ở trung tâm thành phố lớn sẽ không còn thỏa điều kiện để làm EB-5;
  3. Một số thay đổi về quy trình và cách thức xin xóa điều kiện để lấy thẻ xanh vĩnh viễn;
  4. Cho phép các hồ sơ EB-5 đã được chấp thuận I-526 mà chưa được cấp thẻ xanh được phép nộp lại hồ sơ và vẫn được giữ ngày ưu tiên của hồ sơ cũ (ngày nộp của hồ sơ cũ), thay vì phải tính lại thời gian đợi theo hồ sơ mới.

Như vậy, sẽ có 2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà đầu tư:

  1. Những hồ sơ nào nộp sau này 21/11/2019 sẽ phải đầu tư 900.000 USD thay vì 500.000 USD như hiện tại.
  2. Sau 21/11/2019, phần lớn các dự án hiện tại sẽ không đủ điều kiện để làm EB-5, dẫn đến không còn nhiều dự án để nhà đầu tư lựa chọn như hiện tại.

Một điều đáng lo ngại nữa là ngày 30/9/2019 chương trình EB-5 theo diện đầu tư vào trung tâm vùng (phần lớn dự án EB-5 trên thị trường theo diện này) sẽ hết hạn. Việc USCIS có gia hạn thêm cho chương trình theo diện trung tâm vùng này hay không vẫn là một ẩn số.

Trong bối cảnh hàng nghìn nhà đầu tư trên thế giới sẽ tranh thủ nộp nhanh trước 21/11/2019 sẽ dẫn đến việc quá tải và nhiều hồ sơ không được chuẩn bị cẩn thận sẽ dẫn đến rủi ro hồ sơ bị bác, sau khi chờ đợi 5-6 năm sau này và hậu quả đó lại càng nghiêm trọng hơn. Đây là một vấn đề khác mà đầu tư cần cẩn thận.


GT INTERNATIONAL CONSULTING

– Level 3 – Kella Buildling, 61A Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, TPHCM

– ĐT: 0901.565.567

– Email: giang@gtedu.vn