09.3458.3468

Category Archives: Đào Tạo

7 Công việc mà tất cả các công ty đều cần trong năm 2020

Thị trường tuyển dụng thay đổi nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Thị phần thay đổi và sự phát triển của công ghệ có thể dẫn tới việc cắt giảm 5 triệu công việc khi chúng ta bước tới năm 2020, dựa theo bảng thống kê của “World Economic Forum”. Phần lớn sẽ […]