09.3458.3468

Công Nghệ Thông Tin – luôn hot tại Úc?

Trong khi lựa chọn một đại học phù hợp thì rất quan trọng và khó khăn khi quyết định, tuy nhiên bạn sẽ thấy có một số điểm so sánh có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Điều quan trọng nhất là bạn cần xác định yếu tố nào của trường đại học mà sẽ phù hợp nhất đối với tính cách, đam mê và mục đích của bản thân. Mỗi đại học tại sứ sở Kangaroo đều có những điểm mạnh khác nhau, sau đây chúng tôi đưa ra một số so sánh để giúp đỡ bạn phần nào cho sự lựa chọn cảu mình.

Top 10 đại học tại Úc cho lĩnh vực IT dựa theo tiêu chí:

Công việc sau khi tốt nghiệp
Trường đại họcĐánh giá (theo %)
1.    Chales Sturt University88.40%
2.    The Australian National University85.50%
3.    The University of Canberra85.30%
4.    University of New South Wales84.80%
5.    University of Wollongong82.20%
6.    Swinburne University of Technology77.80%
7.    University of Technology Sydney77.40%
8.    The University of Queensland77.30%
9.    University of Sunshine Coast74.10%
10.  University of South Australia72.90%

 

Mức lương sau khi tốt ngiệp (Mức trung bình)
Trường đại họcĐánh giá (theo $)
1.    The University of Western Australia$ 65K
2.    University of New South Wales$ 62K
3.    Central Queensland University$ 61.5K
4.    University of Technology Sydney$ 61.3K
5.    Edith Cowan University$ 60K
6.    The University of Sydney$ 60K
7.    Swinburne University of Technology$ 60 K
8.    Curtin University$ 60K
9.    University of Queensland$ 60K
10.  Charles Sturt University$ 60K

 

Chất lượng giảng dạy
Trường đại họcĐánh giá (theo %)
1.    University of the Sunshine Coast90.80%
2.    Edith Cowan University88.10%
3.    Charles Sturt University85.70%
4.    The University of Adelaide83.80%
5.    Federation University Australia83.70%
6.    Central Queensland University83.10%
7.    University of Newcastle81.30%
8.    James Cook University81.00%
9.    Griffith University79.40%
10.  University of New South Wales79.40%

 

Hỗ trợ sinh viên
Trường đại họcĐánh giá (theo %)
1.    Federation University Australia80.70%
2.    Charles Sturt University80.60%
3.    Flinders University79.50%
4.    Edith Cowan University78.80%
5.    University of Southern Queenland77.60%
6.    James Cook University77.40%
7.    Monash University77.10%
8.    Griffith University76.50%
9.    Queensland University of Technology75.90%
10.  Deakin University75.90%

 

Phát triển kỹ năng
Trường đại họcĐánh giá (theo %)
1.    Charles Sturt University88.40%
2.    The Áutralian National University85.50%
3.    The University of Canberra85.30%
4.    University of New South Wales84.80%
5.    University of Wollongong82.20%
6.    Swinburne University of Technology77.80%
7.    University of Technology Sydney77.40%
8.    The University of Queensland77.30%
9.    University of Sunshine Coast74.10%
10.  University of South Australia72.90%

 

Theo tổng quát
Trường đại họcĐánh giá (theo %)
1.    Ferderation University Australia82.20%
2.    Edith Cowan University81.40%
3.    University of Newcastle81.30%
4.    Queensland University of Technology81.10%
5.    James Cook University78.70%
6.    Charles Sturt University78.30%
7.    Griffith University77.20%
8.    Swinburne University of Technology76.30%
9.    Monash University76.30%
10.  The University of Queensland75.90%

GT Education Vietnam
– admin@gtedu.vn
– 09.3458.3468