09.3458.3468

Danh Sách Trường Chuyên Ngành Xã Hội

Nhân viên xã hội Danh sách trường được chấp nhận bởi cơ quan thẩm định tay nghề AASW (skill assessment)

 

Bạn đang dự định theo học bằng cử nhân chuyên ngành Nhân viên xã hội, và đang tìm hiểu thông tin về con đường xin định cư sau khi tốt nghiệp? Vậy những điều kiện gì mà bạn cần đạt để được chứng nhận tay nghề tư cơ quan thẩm định liên quan. Sau đây là những liệt kê bạn lên lưu ý:

 

– Điều kiện 1: Bằng cấp của bạn phải chuyên sâu về Nhân viên xã hội

– Điều kiện 2: Bằng cấp nhân viên xã hội của bạn phải được công nhận bởi AASW

– Điều kiện 3: Ít nhất 980 giờ thực tập tại ít nhất hai vị trí khác nhau và có hai trọng tâm thực tập tương phản và yêu cầu cuối cùng là một trong hai thực tập phải được thực thành trực tiếp

– Điều kiện 4: Trình độ IELTS 7.0 cho tất cả các band, (nếu bạn học hết cấp 3, hoặc 3 năm đại học tại một nước mà tiếng anh là tiếng phổ thông thì bạn có thể được miễn giảm)

 

Những trường dưới đây sẽ giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu trên dựa theo công nhận của AASW

 

Tiểu Bang Trường Ngành học
ACT    
  Australian Catholic University 

– Bachelor of social work

– Bachelor of social work (honours)

– Master of social work (qualifying)

NSW    
  

Charles Sturt

University

 

– Bachelor of social work

– Bachelor of art/bachelor of social work (honours also accepted)

– Master of social work (qualifying)

  University of New England 

– Bachelor of social work

– Master of social work (qualifying)

  University of New South Wales 

– Bachelor of soical work (honours)

– Bachelor of Social work(honours)/Bachelor of Law

– Bachelor of Social work(honours)/Bachelor of Arts

– Bachelor of Social Work (Honours)/Bachelor of Criminology & Criminal Justice (2013)

– Bachelor of Social Work (Honours)/Bachelor of Social Research and Policy (2013)

  University of Newcastle Bachelor of social work
  University of Sydney 

– Bachelor of Social Work

– Bachelor of Arts/Bachelor of Social Work

– Master of Social Work (Qualifying)

  

Western Sydney University (formerly University of Western Sydney)

 

 

– Bachelor of Social Work (1996)

– Master of Social Work (Qualifying) -*Provisionally accredited 2016

 

  
University of Wollongong

 

 

– Bachelor of Social Work (2015)

– Master of Social Work (Qualifying) -*provisionally accredited 2017

 

  

Australian Catholic University

 

 

– Bachelor of Social Work (2004)

– Bachelor of Social Work (Honours) (2015)

– Bachelor of Arts/Bachelor of Social Work (2004)

– Master of Social Work (Qualifying) (2009)

 

  

Australian College of Applied Psychology (ACAP)

 

 

– Master of Social Work (Qualifying) (2014)

– Bachelor of Social Work/ Bachelor of Social Work (Honours) * Provisionally accredited 2014

 

NT    
  

Charles Darwin University(formerly Northern Territory University)

 

 

Bachelor of Social Work / Bachelor of Social Work (Honours) (1995) distance education available

 

QLD    
  
Central Queensland University

 

 

Bachelor of Social Work (2001) distance education available

 

  

Griffith University

 

 

– Bachelor of Social Work (2005) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (2005)

– Master of Social Work (Qualifying) (2007) distance education available

 

  
James Cook University

 

 

– Bachelor of Social Work (1978) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (1978)

– Master of Social Work (Professional Qualifying) (2009) distance education available

 

  

Queensland University of Technology

 

 

– Bachelor of Social Work (2007)

– Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Social Work (2007)

– Master of Social Work (Qualifying) (2009)

 

  

Southern Cross University

 

 

Master of Social Work (Qualifying) (2013) distance education available

 

  

The University of Queensland

 

 

 

– Bachelor of Social Work (Honours) (1965)

– Master of Social Work Studies (2008)

 

  

University of the Sunshine Coast

 

 

 

– Bachelor of Social Work (2008)

– Master of Social Work (Qualifying) (2011)

 

  

Australian Catholic University

 

 

– Bachelor of Social Work (2006)

– Bachelor of Social Work (Honours) (2015)

– Bachelor of Theology/Bachelor of Social Work (2006)

– Bachelor of Arts/Bachelor of Social Work (2006)

– Master of Social Work (Qualifying) (2009)

 

SA    
  

Flinders University

 

 

 

– Bachelor of Social Work and Social Planning (1974)*(*please note the above degree is phasing out, with no new student intake offered)

– Bachelor of Social Work (2015)

– Master of Social Work (Graduate entry) (2008) distance education available-*Provisionally accredited 2018

 

  

University of South Australia

 

 

 

– Bachelor of Social Work (1975) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (1975)

– Bachelor of Arts (Indigenous Cultures and Australian Society), Bachelor of Social Work (2001)

– Bachelor of Social Work, Bachelor of Arts (International Relations) (2007)

– Master of Social Work (Qualifying) (2009)

 

TAS    
  

University of Tasmania

 

 

– Bachelor of Social Work (1984)

– Bachelor of Social Work (Honours) (1984)

– Master of Social Work (Qualifying)(2010)

 

VIC    
  

Deakin University

 

 

 

– Bachelor of Social Work (1994) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (1994)

– Master of Social Work (Qualifying) – (2009) distance education available

 

  

La Trobe University

 

 

 

– Master of Social Work (Graduate Entry) (2009)

– Bachelor of Human Services / Master of Social Work (2010)

 

  

Monash University

 

 

– Bachelor of Social Work (1974) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (1974)

– Bachelor of Social Work/Bachelor of Health Sciences (2002)Bachelor of Social Work/Bachelor of Arts (2002)​

·         ​​(*please note the above courses are being disestablished, with no new student intake offered )

– Master of Social Work (Qualifying) (2009) distance education available

 

  

RMIT University

 

 

– Bachelor of Social Work (Honours) (1976)

– Bachelor of Social Work (Honours)/Bachelor of Social Science (Psychology) (1976)

Master of Social Work (Qualifying) (2006)

 

  
University of Melbourne

 

 

Master of Social Work (Qualifying) (2008)

 

  

Federation University

 

 

Master of Social Work (Qualifying) (2014)

 

  
Victoria University

 

 

Bachelor of Social Work (1990)

 

WA    
  

Curtin University (formerly Curtin University of Technology)

 

 

*Bachelor of Social Work (1982)

– Bachelor of Social Work (Honours)

– Master of Social Work (Qualifying) (2019) -*provisionally accredited 2019

 

  
Edith Cowan University

 

 

– Bachelor of Social Work (1998) distance education available

– Bachelor of Social Work (Honours) (1998)

 

  

University of Western Australia

 

 Master of Social Work (Qualifying) (2009)

 

Source: AASW𝐆𝐓 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦
☎️Hotline: 09 3458 3468
📧Email: admin@gtedu.vn
🌐Website: https://gtedu.vn/
✳️Fanpage: https://www.facebook.com/GTEduVietnam/
🌇Address: Lầu 3 – Kella Building, 61A Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh