Hệ Thống Giáo Dục Ở Canada

Canada là một trong những quốc gia đầu tư vào giáo dục bậc nhất; đặc biệt với một số chương trình giảng dạy tại bậc Cao đẳng được đánh giá chất lượng cao hơn cả các trường học tại Mỹ.

Canada không có Bộ Giáo dục liên bang, thay vào đó Ủy ban Giáo dục (CMEC) sẽ hoạt động với vai trò là cầu nối thông tin giữa Sở Giáo dục các tỉnh bang, đồng thời đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh. Hệ thống giáo dục ở Canada được quản lý và thiết lập bởi mỗi Sở Giáo Dục của từng tỉnh bang; tuy nhiên họ cũng có một chuẩn mực riêng có thể áp dụng trên khắp lãnh thổ của Canada.

1. Tiểu học: thông thường từ lớp 1 – lớp 8

Tất cả các học sinh Canada sẽ đi học lớp 1 từ lúc 6 tuổi như ở Việt Nam. Tuy nhiên có 2 điểm khác biệt giữa chương trình học tại Canada và Việt Nam như sau:

  • Canada có 2 kì nhập học: mùa thu (tháng 9) và mùa xuân (tháng 1) trong khi Việt Nam chỉ có 1 kì nhập học duy nhất vào tháng 9.
  • Chương trình tiểu học ở Việt Nam sẽ kết thúc ở lớp 5 trong khi Canada đến hết lớp 8.
  • Rất ít các trường nhận học sinh quốc tế từ lớp 1 – lớp 7; chỉ một số ít trường nhận học sinh từ lớp 8.

2. Trung học: từ lớp 9 – lớp 12 (hoặc 13 – theo quy định của một vài tỉnh bang)

  • Bậc trung học giữa Canada và Việt Nam cũng tương tự có hai điểm khác biệt như trên.

3. Các cấp bậc sau trung học: Cao đẳng, Đại học và Nghề

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, học sinh có thể chọn các chuyên ngành riêng biệt tại các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên, có một số chuyên ngành yêu cầu ít nhất phải từ độ tuổi trưởng thành mới chấp nhận học sinh.

Ở Canada, một số tỉnh bang có quy định về độ tuổi trưởng thành khác nhau. Ví dụ như 18 tuổi được xem là độ tuổi trưởng thành ở các tỉnh bang Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Quebec, Prince Edward Island và Ontario. Một số tỉnh bang quy định tuổi trưởng thành đến 19 tuổi như British Columbia, Nova Scotia…

Chương trình Cao đẳng: thường kéo dài trong 2- 3 năm. Kết thúc chương trình Cao đẳng, học sinh sẽ nhận được bằng Cao đẳng. Học sinh có thể đi làm hoặc tiếp tục học lên đại học.

Chương trình Đại học: thường kéo dài trong 3- 4 năm. Tốt nhiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân hoặc Cử nhân danh dự (tuỳ theo chương trình học).

Đặc biệt tại tỉnh Quebec, hệ thống Cao đẳng và dạy Nghề được gọi là Cégep; tên gọi này là chữ viết tắt của tiếng Pháp. Tại đây, các học sinh trung học phổ thông chỉ học đến hết lớp 11 và sau đó sẽ chuyển tiếp đến chương trình Cao đẳng kỹ thuật từ 3 năm trở lên.

4. Giáo dục sau Đại học:

  • Chương trình Cao học thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Tốt nghiệp sẽ có chứng chỉ sau Đại học hoặc bằng Thạc sỹ.
  • Chương trình Tiến sỹ: thường kéo dài trong 3-4 năm vừa học vừa nghiên cứu và hoàn tất bài luận văn vào cuối khóa.